Onze diensten

Het team achter Hysolar heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan op het gebied van waterstof. Met het project in Nieuwegein richten wij ons vooral op duurzaam vervoer. Waterstof is binnen verschillende concepten echter veel breder inzetbaar.

Hysolar ondersteunt tijdens de ontwikkeling van het concept, bij realisatie en gedurende de exploitatie bij vraagstukken zoals;

Conceptueel

 • Hoe draagt waterstof bij aan inpassing van meer duurzame elektriciteitsopwekking bij congestieproblemen?
 • Waterstof in het aardgasnet, wat is er mogelijk?
 • Meer dan 80% systeemefficiency door inzet van restwarmte bij waterstofproductie, hoe werkt dit?
 • Hoe kan waterstof helpen in het bereiken van onze duurzaamheidsambities?
 • Welke rol is er weggelegd voor waterstof binnen Regionale Energie Strategieën?
 • Hoeveel CO2– en NOemissiereductie is er mogelijk bij omschakeling naar waterstof?
 • Wat kan waterstof betekenen voor bijvoorbeeld waterschappen en drinkwaterbedrijven?

Mobiliteit

 • Hoeveel duurzame elektriciteitsopwekking heb ik nodig voor de waterstofafzet van een tankstation?
 • Welke mogelijkheden bestaan er voor toepassing van waterstof in verbrandingsmotoren?
 • Varen op waterstof, hoe werkt dat?
 • Waterstof voor ‘the last mile’ binnen stadsdistributie ook een optie?

Businesscase

 • Hoe vind ik voldoende afnemers voor mijn waterstofproductie?
 • Hoe creëer ik extra waarde voor waterstof binnen verschillende toepassingsgebieden?
 • Welke subsidies zijn er mogelijk voor de realisatie van groene waterstofproductie?

Realisatie en ontwikkeling

 • Hoe kom ik van idee tot realisatie?
 • Welke vergunningen zijn nodig voor de realisatie van een productie-, opslag- en tanklocatie?
 • Hoe krijg ik alle stakeholders aan boord?
 • Welke leverancier van componenten kan ik het beste kiezen?
 • Hoe kan ik mijzelf het beste organiseren als ik aan de slag wil met groene waterstof?