<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=18&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>

H-Flex: waterstof en flexibiliteit in het elektriciteitsnetwerk

29 May 2020

Wat kunnen we doen om de belasting van elektriciteitsnetwerken te beperken en duurzaam opgewekte elektriciteit betaalbaar bij de gebruikers te krijgen? Dat is de centrale vraag in het programma Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+), waarvoor Hysolar en KWR/TU Delft samen een rijkssubsidie hebben gekregen. De komende jaren gaan we binnen dit programma innovatieve oplossingen verder ontwikkelen en demonstreren in Nieuwegein. Project H-Flex: demonstratie van innovatieve ontwikkelingen.

Uitdagingen op het elektriciteitsnet

Onze elektriciteitsnetwerken worden steeds zwaarder belast. Dat komt door de stijgende vraag door onder andere elektrische auto’s en warmtepompen. Een tweede belangrijke reden is de aanvoer van groene stroom vanaf zonnepanelen en windturbines. Vanwege weersafhankelijkheid wisselt dit aanbod van stroom sterk. Dit alles heeft tot gevolg dat netbeheerders een steeds grotere uitdaging hebben om vraag en aanbod in balans te houden en een stabiel elektriciteitssysteem te realiseren. Er zijn zelfs al situaties waarin lokale netwerken het aanbod van bijv. zonnestroom niet aankunnen. Ook de realisatie van nieuwe zon- en windparken staat onder druk door een tekort aan transportcapaciteit. Er is dus een grote en toenemende behoefte om de flexibiliteit van het systeem te vergroten. Ook de betaalbaarheid blijft natuurlijk belangrijk.

H-Flex: demonstratie innovatieve ontwikkelingen

Gebieden met schaarste voor teruglevering op het energienet (bron: Enexis)

H-Flex: demonstratie innovatieve ontwikkelingen in Nieuwegein

In Nieuwegein bereidt Hysolar de productie van groene waterstof voor. Dit zal gebeuren met behulp van een electrolyser op basis van lokaal opgewekte elektriciteit van zonnepanelen, en wellicht in de toekomst van windturbines. Elektrische energie wordt opgeslagen in de vorm van waterstof.

Hier ligt het aanknopingspunt voor het onderzoeksproject H-Flex. De Nieuwegein-locatie biedt namelijk een uitstekende basis om kansrijke optimalisaties uit te testen. Els van der Roest, onderzoeker bij KWR, somt ze moeiteloos op ‘We testen innovatieve batterijsystemen om de electrolyser ook ’s nachts te laten draaien op zonnestroom, we ontwikkelen een systeem om de restwarmte die vrijkomt nuttig in te zetten, en we onderzoeken hoe we het systeem op gelijkstroom in plaats van wisselstroom kunnen laten draaien. Deze kennis gebruiken we straks om onze software te verbeteren met het uiteindelijke doel het elektriciteitsnetwerk stabieler te maken.’ Ron Bol, specialist groene waterstof bij Hysolar vult aan ‘Uiteindelijk wordt niet alleen het netwerk stabieler, er wordt elektriciteit gebruikt die anders onbenut zou blijven’.

Doelstelling van het H-Flex project is oplossingen te ontwikkelen die ook elders in het land toepasbaar zijn. Groene waterstof is tenslotte een schone energiebron met tal van toepassingen. Zo werkt Hysolar samen met lokale energie-initiatieven. We onderzoeken in Noord-Holland de vervanging van aardgas in een historische binnenstad en we kijken in Overijssel naar de inzet van groene waterstof voor een binnenvaartschip met elektrische aandrijving.

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen door de nieuwspagina  goed in de gaten te houden!