<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=18&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>

Vers van de pers: Groene energie voor iedereen

5 November 2023

De energietransitie verlangt veel meer dan het bouwen van windturbines en het aanleggen van zonneparken. Het hele energiesysteem moet op de schop. Het boek ‘Groene energie voor iedereen, hoe waterstof en elektriciteit onze toekomst dragen’ pleit ervoor om met een brede blik naar het energiesysteem te kijken, als onderdeel van een geïntegreerd systeem voor levering van duurzame energie, materialen, water en voedsel. En daar horen duurzame doelen bij: schoon, betaalbaar, betrouwbaar, circulair, leveringszeker, veilig en rechtvaardig.

Hysolar als een van de initiatiefnemers

Hysolar was één van de vier initiatiefnemers die hebben gezorgd dat ‘Groene energie voor iedereen’ tot stand is gekomen, samen met KWR, Hydrogen Europe en Dii Desert Energy. Het boek is gepresenteerd op 27 oktober j.l. ter gelegenheid van de afscheidsrede van prof. Ad van Wijk aan de Technische Universiteit van Delft. Voor verdere informatie, zie Groene energie voor iedereen is geen utopie – KWR (kwrwater.nl). Exemplaren van het boek zijn te bestellen via Green energy for all – Prof. dr. Ad van Wijk (profadvanwijk.com).

Groene energie voor iedereen