Systeemontwerp Power-to-X: sleutel naar toepassing van groene waterstof

10 September 2020

De lokale energiebehoefte zoveel mogelijk dekken met lokale duurzame energiebronnen, dat is een van de kernpunten van het Power-to-X concept. Duurzame elektriciteit wordt direct benut, omgezet in waterstof of gebruikt om warmte met behulp van een warmtepomp op te slaan in de bodem. Een consortium onder leiding van KWR heeft het concept zo ver uitgewerkt dat realisatie nu mogelijk is. Hysolar maakt dankbaar gebruik van de opgedane kennis onder meer bij de realisatie van de waterstofproductie en het -tankstation in Nieuwegein.

Jaren van onderzoek

In de afgelopen vier jaar is via wetenschappelijk onderzoek een solide basis gelegd onder het Power-to-X concept. In de eerste fase is de haalbaarheid verkend, wat heeft geleid tot de publicatie van het boek Solar Power to the People, waarin genoemde visie op een toekomstig energiesysteem is omschreven. Nieuwegein was hierin weliswaar een voorbeeld-casus, maar de resultaten zijn ook elders toepasbaar. Om dat te vergemakkelijken is het Power-to-X rekenmodel ontwikkeld. Aansluitend is het concept verder uitgewerkt en zijn de resultaten nu te lezen in het rapport Solar Power to the People: Systeemontwerp Power-to-X. Het consortium waarin de partners nauw samenwerkten bestond naast KWR uit Allied Waters, PitPoint (tegenwoordig onderdeel van Total), Technische Universiteit Delft, VolkerWessels en Waternet. De ontwikkeling is mede gefinancierd door de Topsectoren Energie en Water.

Groene waterstof, haalbaar?

Lokaal opgewekte elektriciteit zal in Nieuwegein worden gebruikt om waterstof te produceren met behulp van een electrolyser. Naast het technische ontwerp geeft het rapport ook inzicht in de economische aspecten en welke vraagontwikkeling voor groene waterstof in de transport- en mobiliteitssector wordt verwacht. De economische haalbaarheid komt in zicht wanneer we in de toekomst waterstof grootschalig toepassen. Nu de toepassing nog in de beginfase zit is het niet meer dan logisch dat subsidies nodig zijn om investeringen mogelijk te maken. Minstens zo belangrijk is dat investeerders zelf een sterke motivatie voor groene waterstof moeten hebben. Het rapport geeft in dit kader een interessante visie voor dit moment: “Bedrijven die zich hiermee strategisch kunnen positioneren vormen de meest krachtige basis. Groene waterstof is vooral interessant voor bedrijven of organisaties (1) met een strategische doelstelling rond duurzaamheid, (2) die afnemers bedienen die een duurzame oplossing voorschrijven, (3) een logistiek voordeel behalen (korte laad-/vultijd vergeleken met BEV, grotere actieradius) en/of (4) bereid zijn hun leaserijders te faciliteren.” De term BEV staat hier voor batterij-elektrische voertuigen.

Vervolgstappen en realisatie Power-to-X ontwerp

Naast verder onderzoek, via het onlangs toegekende H-Flex project, wordt er in stappen gewerkt aan de realisatie van het concept. Ten eerste is het nabijgelegen zonnepark van Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland van 9,3 MWp in twee fasen gerealiseerd. Verder is in de zomer van 2019 het eigen waterstofvulstation van KWR in gebruik genomen. Ook heeft aannemersbedrijf Jos Scholman 11 waterstofauto’s aangeschaft en wordt er gewerkt aan een ‘dual fuel’ tractor. Ten slotte werkt Hysolar zoals gezegd aan de voorbereidingen voor de bouw van een waterstoftankstation en elektrolyser in Nieuwegein.

Met de ervaring en kennis vanuit het Systeemontwerp Power-to-X werkt Hysolar Innovatie en Advies ook op andere plekken in Nederland aan de verduurzaming van het energiesysteem. Bijvoorbeeld onderzoeken we in Noord-Holland de vervanging van aardgas in een historische binnenstad en werken we in Overijssel aan de inzet van groene waterstof voor een binnenvaartschip met elektrische aandrijving.

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen rond groene waterstof door de nieuwspagina goed in de gaten te houden!