<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=18&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>

Project Nieuwegein

Groene waterstof uit Nieuwegein! Hysolar werkt in Nieuwegein aan de productie en levering van groene waterstof. Om dit te realiseren wordt in 2024 een 2,5 MW elektrolyser gebouwd. Het waterstoftankstation is in de zomer van 2021 gerealiseerd. Het tankstation levert waterstof op een druk van 350 bar voor vrachtwagens en bussen en op 700 bar voor personenauto’s.

De waterstofproductie volgt de vraag en stijgt binnen enkele jaren naar 300 ton per jaar. Dit is voldoende voor het dagelijks gebruik van ongeveer 1500 personenauto’s of 60 bussen. Aannemingsbedrijf Jos Scholman wordt de eerste grote afnemer van groene waterstof uit Nieuwegein.

De elektriciteit die nodig is  voor de waterstofproductie komt gedeeltelijk van het aangrenzende 9 MWp zonneveld (opwekking gelijk aan elektriciteitsverbruik 3.000 woningen). Voor een aantrekkelijke waterstofprijs is voldoende gebruik van de elektrolyser belangrijk. Als de zon niet schijnt wordt groene elektriciteit ingekocht vanaf het openbare net. Mogelijk worden er in de toekomst windturbines gebouwd waarmee meer groene waterstof met lokaal opgewekte energie wordt geproduceerd.

Groene waterstof uit Nieuwegein

Een gedeelte van het 9 MWp zonneveld gezien vanaf het dak van het KWR gebouw

Tijdens de productie van waterstof komt op deze schaalgrootte ook bruikbare warmte vrij. De afgelopen jaren heeft een consortium met o.a. Allied Waters, KWR en TU Delft het Power-to-X concept ontwikkeld. Volgens dit concept slaan we deze warmte op in de bodem om later te gebruiken, zodat niets verloren gaat. De warmte kan namelijk worden geleverd aan bedrijven en woningen in de verderop gelegen wijk Rijnhuizen.

Hysolar realiseert een, voor Nederland en daarbuiten, toonaangevend project door integratie van groene waterstofproductie, waterstofopslag, waterstoftankstation en de mogelijkheid tot het gebruik van restwarmte.

Het traject van onderzoek, ontwikkeling en de huidige demonstratiefase is mede gefinancierd door een drietal nationale topsectoren.