<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=18&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>

Eerste impressie waterstof tankstation Hysolar

22 April 2020

Eind 2020 starten met het leveren van groene waterstof voor duurzaam vervoer, dat is wat Hysolar zich als doel heeft gesteld. De waterstof wordt geleverd op een druk van 350 bar voor vrachtwagens en bussen en op 700 bar voor personenauto’s. Zo kunnen verschillende gebruikers straks waterstof tanken in Nieuwegein. Onlangs is de vergunning voor het waterstof tankstation aangevraagd voor de locatie van Jos Scholman Aannemersbedrijf. Tot het eind van het jaar maken we nog gebruik van het tijdelijke vulstation dat 1 km verderop is gesitueerd op het terrein van KWR.

Vanaf midden 2019 rijden de partners van Hysolar (Allied Waters, KWR, Jos Scholman) al in personenauto’s op waterstof, inmiddels een kleine twintig in getal: Toyota Mirai en Hyundai Nexo, de twee modellen die momenteel op de Nederlandse markt verkrijgbaar zijn. Ook zijn binnenkort tractoren op de komst in Nieuwegein die met waterstof worden aangedreven.

Groene waterstof tanken in Nieuwegein

De realisatie van het tankstation vormt de eerste fase van een omvangrijker project, waarbij groene waterstof lokaal wordt geproduceerd. Deze productie van groene waterstof zal volgens plan in de loop van 2021 starten.

Eerste impressie tankstation

Bij de voorbereidingen en de engineering wordt Hysolar ondersteund door ingenieursbureau Ekinetix. “Een spannend moment in de voorbereidingsfase is altijd wanneer we na een grondige verkenning een visualisatie maken”, aldus Jaco Reijerkerk, directeur van Ekinetix. “Wat de impressies laten zien is het tankstation zelf, daarnaast de opslag in zg. tube trailers. We zijn erg blij mee te werken aan dit unieke en vooruitstrevende project.” Eind december heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een zg. DKTI-subsidie toegekend aan het project onder meer vanwege het sterk innovatieve karakter.