<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=18&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>

Waterstoftankstation Nieuwegein bereikt 5000 tankbeurten

4 July 2022

De kop is eraf: het Hysolar Greenpoint waterstoftankstation in Nieuwegein heeft de 5000 tankbeurten bereikt. Een belangrijke mijlpaal die aantoont dat de waterstofmobiliteit groeit en dat steeds meer weggebruikers waterstof als alternatief zien voor batterij-elektrisch rijden. Het zero-emissie tankstation is nu een jaar operationeel.

Zero-emissie energiebron

Steeds meer waterstofrijders vinden de weg naar het waterstof tankstation aan de Morsebaan in Nieuwegein. Waterstof heeft dan ook het potentieel om een belangrijk onderdeel te worden van de transitie naar emissieloos rijden. Samen met batterij-elektrisch rijden is waterstof een zero-emissie energiebron. 5000 tankbeurten is voor een benzinetankstation niet veel, maar voor een waterstof tankstation is het dat wel; een mooie mijlpaal die perspectief biedt voor de toekomst.

Meer dan 60% procent van de tankbeurten is inmiddels voor andere klanten. Steeds meer andere bedrijven stappen dus mee in de transitie naar emissieloos rijden.

Veelbelovende percentages

Het waterstoftankstation dat sinds een jaar operationeel is en in oktober 2021 officieel is geopend, vormt een samenwerking tussen Aannemingsbedrijf Jos Scholman, Allied Waters, Van Kessel/Greenpoint en Scholt Energy. De eerste tankende voertuigen waren van deze bedrijven, maar wat opvalt is dat steeds meer andere gebruikers de weg vinden naar Nieuwegein. Perry Wens, accountmanager energietransitie bij Van Kessel/Greenpoint, geeft aan: “Meer dan 60% procent van de tankbeurten is inmiddels voor andere klanten. Dat zien we ook aan de betaalmiddelen die gebruikt worden, zoals de Multitankcard en Travelcard. Steeds meer andere bedrijven stappen dus mee in de transitie naar emissieloos rijden en vinden de weg naar ons tankstation. Dat is veelbelovend!

Van zon tot in de tank

Kortom; de partijen achter het Greenpoint Hysolar station geloven rotsvast in waterstof en gaan verder met ontwikkelen. De volgende stap voor het Hysolar Greenpoint tankstation in Nieuwegein wordt de lokale productie van groene waterstof. Momenteel wordt de waterstof daar nog aangevoerd met een tankwagen, net zoals bij andere tankstations. Perry: “Het plan is om ter plaatse waterstof te gaan produceren. In 2023 wordt een electrolyser in gebruik genomen die groene waterstof produceert met groene elektriciteit o.a. van het nabijgelegen zonnepark, dat een vermogen van 9 megawattpiek heeft. De electrolyser heeft een vermogen van 2,5 MW en kan jaarlijks 300 ton waterstof produceren; voldoende voor 1500 personenauto’s of 60 OV-bussen. Met tubetrailers kan de groene waterstof ook vervoerd worden naar andere tankstations. Hoe mooi zou dat zijn: van zon tot tank?