<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=18&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>

Bouw groene waterstofproductie Hysolar in volle gang

7 May 2024

Nog voor de zomer start Hysolar in Nieuwegein met de productie van groene waterstof. Nadat Hysolar al in 2021 het Hysolar/Greenpoint waterstoftankstation in gebruik heeft genomen is de bouw van de zg. electrolyser-installatie nu in volle gang. Elders in Nederland worden diverse waterstofprojecten voor een of meer jaren uitgesteld, maar Hysolar zet nu al door. En dat is hoognodig, want de afnemers staan te popelen.

Bouw groene waterstofproductie Hysolar in volle gang

Solide voorbereiding

Eind 2023 waren alle vergunningen rond, en is al een 1 km lange ondergrondse leiding aangelegd die electrolyser en waterstoftankstation met elkaar verbindt. Die aanleg is uitgevoerd met een speciale boortechniek die in Nederland voor het eerst is toegepast voor een waterstofleiding. “Dit is tekenend voor ons project: we maken weliswaar zoveel mogelijk gebruik van bestaande technieken, tegelijkertijd hebben we geregeld een primeur”, zegt Dik Raadgever, projectleider bouw. “In de maand mei wordt de installatie afgebouwd, en meteen daarna begint de stapsgewijze opstart, de commissioning.” Met de nieuwe installatie kan Hysolar straks 300.000 kg groene waterstof per jaar produceren. Dat is goed voor het jaarlijks verbruik van zo’n 60 bussen of vrachtwagens.

Energiedrager zonder CO2-uitstoot

Hoe werkt het ook alweer? Voor mobiliteit en krachtwerktuigen kan waterstof op een drietal manieren worden ingezet:

De eerste twee zijn volledig CO2-vrij, de derde variant geeft een reductie voor een fors deel van de CO2-uitstoot. Veel fabrikanten zijn volop met de ontwikkeling en optimalisatie van hun technieken bezig. De toekomst gaat ons leren welke techniek het wint.

Afnemers door het hele land

Personenauto’s, vrachtauto’s en krachtwerktuigen kunnen al jaren terecht bij het waterstoftankstation van Hysolar/Greenpoint. Zodra Hysolar de eigen productie heeft opgestart, kunnen ook externe tankstations en andere afnemers met behulp van speciale drukcilinders vanuit Nieuwegein worden beleverd. Groene waterstof is immers nog een schaars goed in Nederland. “Onze afnemers kunnen niet wachten, dus hoe sneller we kunnen starten met de productie van groene waterstof, hoe beter”, aldus Stan van Kessel, medeaandeelhouder van Hysolar en houder van het Greenpoint netwerk.

Onderdeel van het LIFE NEW HYTS project

De productie van groene waterstof via elektrolyse is onderdeel van het LIFE NEW HYTS project. Binnen dit project wordt de transitie naar groene waterstof regionaal gedemonstreerd.

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or CINEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.