<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=18&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>

Officiële opening van het eerste openbare waterstoftankstation in de provincie Utrecht: Hysolar/Greenpoint in Nieuwegein

9 October 2021

Vrijdag 8 oktober was het zover, het gloednieuwe waterstoftankstation van Hysolar/Greenpoint in Nieuwegein is officieel geopend. Personenauto’s, bussen en vrachtwagens kunnen hier allemaal terecht. De start van het waterstoftankstation van Hysolar/Greenpoint sluit naadloos aan bij het ‘Convenant waterstof in mobiliteit provincie Utrecht’, dat inmiddels door bijna 100 organisaties is ondertekend.

 

Hysolar Greenpoint

Hysolar ziet een belangrijke rol voor groene waterstof als duurzame energiedrager. De volgende stap na de opening van het tankstation is productie van groene waterstof, gepland voor realisatie in 2022. Tot die tijd wordt bij het tankstation waterstof met CO2-compensatie aangeboden. Voorafgaand aan de openingshandeling namen de sprekers ons mee in het verhaal van groene waterstof en Hysolar:

  • Introductie door de partners in Hysolar
  • Diederik Samsom (Europese Commissie), Groene waterstof vanuit Europees perspectief
  • Arne Schaddelee (Gedeputeerde Provincie Utrecht), Mobiliteit en groene waterstof in de regio Utrecht
  • Marieke Schouten (Wethouder Gemeente Nieuwegein, en lid van het EU Comité van de Regio’s), Samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en wetenschap voor een duurzame toekomst
  • Ad van Wijk (hoogleraar TU Delft/KWR), Presentatie van het boek ‘Hydrogen rocks’

Groene waterstof: van regio tot EU

De EU heeft ambitieuze doelen gesteld voor emissiereductie van CO2, maar liefst 55% in 2030 t.o.v. de situatie in 1990. Dat zal niet vanzelf gaan.

“Daarom moeten we nu doorpakken om de klimaatdoelstellingen te halen en om ervoor te zorgen dat de energietransitie slaagt. En dat kan ook, want voor het eerst in de geschiedenis hebben we een alternatief voor fossiele brandstoffen in de vorm van duurzame energie gekoppeld aan waterstof”, aldus Diederik Samsom.

Op regionaal niveau is de provincie Utrecht een van de initiatiefnemers geweest tot het genoemde waterstofconvenant.

“Ik ben erg blij dat hier in Nieuwegein het eerste publieke waterstoftankstation is gerealiseerd. Dit is een grote mijlpaal binnen het Convenant waterstof in mobiliteit provincie Utrecht, en een belangrijke stap in de mobiliteitstransitie naar een gezonde leefomgeving, goede luchtkwaliteit en duurzamer vervoer,” aldus Arne Schaddelee, gedeputeerde provincie Utrecht.

Marieke Schouten voegt hieraan toe

“Mooi om te zien dat dit lokale initiatief – met veel dank aan de Provincie – goed past in de Europese strategie voor waterstof. Natuurlijk ben ik trots dat het eerste publieke waterstoftankstation hier in Nieuwegein is geopend. Het gebruik van groene waterstof voor het verduurzamen van zwaar transport, of zware voertuigen, zoals bij het bedrijf Scholman, helpt de uitstoot van CO2 terug te dringen. Ook de scheepsvaart kan veel baat hebben bij groene waterstof op de drukke vaarwegen rond onze stad: het Amsterdam Rijnkanaal en de Lek.”

Continue innovatie

Toepassing van groene waterstof zit nog in de pioniersfase, maar gezien het belang van de energietransitie en beperking van emissies (denk aan stikstof, fijnstof) staan – geheel toepasselijk – alle lichten op groen. Voor de verdere opschaling en uitrol van het systeem blijft verdere innovatie cruciaal. Daar werken de partners in Hysolar hard aan mee. Gericht op het streven naar maximaal rendement én duurzaamheid onderzoeken we nu al hoe de restwarmte die vrijkomt bij de productie van waterstof lokaal ingezet kan worden. Een stap om het totale systeem nog duurzamer te maken.

Toepassing van dual fuel waterstoftechniek

Doe verder inspiratie op in het kersverse boek ‘Hydrogen Rocks!’ Editors Ad van Wijk en Peter Luscuere leggen uit

“Het gaat veel sneller dan wij zo’n zes jaar geleden durfden te dromen. Van een droom en visie gaat het nu naar daden. Er is namelijk veel mogelijk op het gebied van waterstof, maar het is aan bedrijven, overheden en de maatschappij om hierin te investeren en stappen te zetten.”

Overhandiging boek ‘Hydrogen Rocks’

De partners in Hysolar

Innovator Allied Waters en Aannemingsbedrijf Jos Scholman zijn in 2019 gestart met eigen bedrijfsauto’s die op waterstof rijden, vervolgens met tractoren en ander zwaar materieel. De recent toegetreden partners in Hysolar vormen een welkome aanvulling: Van Kessel/Greenpoint met de ervaring in de exploitatie van tankstations, en Scholt Energy vanuit haar rol als energieleverancier en balancing service provider voor de inzet van de electrolyzer die in 2022 moet gaan draaien. De hele keten van productie tot gebruik van groene waterstof is op deze manier in goede handen. De samenwerkende partijen gaan met hun unieke bundeling van kennis uit de transport-, bouw-, water- en energiesector op zoek naar een optimum van efficiency, prijs en duurzaamheid op het gebied van groene waterstof en vervoer. De vier partners kenmerken zich door ondernemerschap en een pragmatische aanpak, getuige ook de snelle ontwikkeling van dit project.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@hysolar.nl


 ­­­­­­­­­­­­­­Over Allied Waters

In een circulaire economie gaan duurzaamheid en economische haalbaarheid hand in hand. Dat is het gedachtengoed waarmee innovator Allied Waters (www.alliedwaters.com) werkt, gericht op vernieuwende concepten rond water en energie. ‘Make it happen’; door een creatieve en ketengerichte benadering is vaak veel meer mogelijk – ook in economische zin – dan op het eerste oog lijkt. Denk naast groene waterstof aan ‘upcycling’ van biomassa en reststoffen uit de waterketen en oplossingen voor waterhergebruik. Als regel werken we in publiek-private partnerships samen met private bedrijven en onderzoekscentra zoals KWR. Onder de handelsnaam Hysolar Innovatie & Advies voert Allied Waters studies uit en levert advies rond toepassingen van groene waterstof, bijv. voor de gebouwde omgeving en voor scheepvaart.

 Over Jos Scholman Aannemersbedrijf

Jos Scholman uit Nieuwegein is een aannemingsbedrijf in de grond-, weg- en waterbouw, sport- en cultuurtechniek (www.josscholman.nl). Scholman bestaat meer dan 40 jaar met ruim 200 medewerkers in dienst. Bij Jos Scholman is het duidelijk dat opdrachtgevers duurzaamheid steeds belangrijker vinden bij het verlenen van opdrachten. Ook de eisen rondom de stikstofuitstoot zijn flink aangescherpt. Om hun sterke positie in de markt te behouden is destijds besloten om te investeren in duurzaamheid. Met name in waterstof. Het waterstoftankstation van Hysolar staat reeds op het terrein van Jos Scholman.

 Over Scholt Energy

Scholt Energy (www.scholt.nl) uit Valkenswaard is energiepartner voor de zakelijke markt in Nederland, België, Duitsland en Oostenrijk. Scholt heeft ruim 6.500 klanten en in 2020 een omzet van 457 miljoen euro. De organisatie combineert 15 jaar marktervaring met een zeer persoonlijke, klantgerichte aanpak. De energielevering is gericht op kostenbesparing en risicospreiding, door het combineren van vaste en variabele prijzen. Scholt helpt haar klanten bij alle energiezaken, van energiebesparing tot zonnepanelen en geautomatiseerde sturing van energiestromen. Het belangrijkste doel daarbij: een langdurig partnerschap. Scholt Energy heeft de ambitie om met haar activiteiten op het gebied van flexibiliteit het (toekomstige) decentrale energienet aan te sturen en daarmee de energietransitie te versnellen.

Over Van Kessel

De Van Kessel Groep (www.vankesselolie.nl) uit Milheeze is een zelfstandige handelsonderneming in (duurzame) brandstoffen, smeermiddelen en energie. Met 98 medewerkers, een netwerk van 34 tankstations en diverse projecten in de energietransitie, is dit familiebedrijf uitgegroeid tot een toonaangevende speler in de sectoren transport, bouw & infra, agri & loonwerk, industrie, garagebedrijven en tankstations. Onder de merknaam Greenpoint timmert de Van Kessel Groep hard aan de weg met initiatieven voor duurzame mobiliteit. Zo opende de organisatie al 11 Greenpoint multi-energy tankstations met duurzame brandstoffen, bouwde men laadpleinen bij bedrijven, werden openbare snelladers geplaatst en exploiteert het bedrijf nu ook het waterstof tankstation in Nieuwegein.