Groene waterstof

Groene waterstof voor mobiliteit. Het verduurzamen van de mobiliteitssector is een grote uitdaging. Van alle wegvoertuigen rijdt 99% nog altijd op fossiele brandstoffen. Ook transport over water is grotendeels afhankelijk van energie uit fossiele bronnen.

Elektrisch vervoer heeft de toekomst. En groene waterstof speelt hierin een belangrijke rol!

Groene waterstof wordt geproduceerd met elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Deze elektriciteit wordt gebruikt in een elektrolyser waarmee water (H2O) wordt gesplitst in waterstof (H2) en zuurstof (O2). Door waterstof op te slaan en via tankstations beschikbaar te maken wordt vervoer over weg en water verduurzaamd.

Groene waterstof voor mobiliteit

Voertuigen op waterstof zijn qua techniek vergelijkbaar met batterij aangedreven voertuigen. Het grootste verschil is dat de energie in waterstof(tanks) is opgeslagen en niet in batterijen zit. Elektriciteit wordt geproduceerd door de brandstofcel. Hier reageren waterstof en zuurstof uit de lucht met elkaar.

Vooral voor de verduurzaming van zwaar vervoer en transport over lange afstanden is waterstof cruciaal. Voldoende energie opslaan in batterijen is nog altijd een uitdaging. Voor kortere afstanden en gebruik in personenauto’s zijn batterijen ook een goede oplossing.

Elektrisch vervoer op basis van groene waterstof levert uitermate belangrijke voordelen;
  • Een volle tank waterstof binnen vijf minuten
  • Actieradius vergelijkbaar met benzine en diesel
  • Geen schadelijke emissies zoals NOx, CO2 en fijnstof
  • Geen kostbare netverzwaringen voor het bijplaatsen van laadpalen

Deze voordelen bieden veel kansen voor duurzaam vervoer over weg en water. Hysolar werkt aan de verdere toepassing van deze kansen!

Context

Aangedreven door de klimaatdoelstellingen stijgt waterstof internationaal  met stip op de energie­agenda.

Japan zet al jaren systematisch in op de ontwikkeling van een waterstofeconomie. Zo stonden de Olympische Spelen geheel in het teken van waterstof als energiedrager. Dat juist het Japanse Toyota als een van de eerste automerken met een waterstofmodel op de markt is gekomen is uiteraard geen toeval.

Voor Nederland geven de versnelde afbouw van de gaswinning en de zoektocht naar geschikte vervangers voor aardgas een extra stimulans richting waterstof. En daar is sinds 2019 nog een sterke drijfveer bijgekomen, namelijk de beperking van stikstofemissies naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak over de Nederlandse PAS­-praktijk.

Energiesysteem op basis van groene waterstof

Een energiesysteem op basis van groene waterstof is geen utopie. Duurzame elektriciteit (zon, wind) kan nu al tegen uiterst lage kosten (minder dan 0,02 €/kWh) worden opgewekt wanneer we dat op geografisch optimale locaties doen. Als we die elektrische energie vervolgens gebruiken om waterstof te maken, krijgen we een energiedrager waarmee we — letterlijk — de wereld rond kunnen. Grootschalig uitgedacht laat dit systeem zich rekenen. Hoe zo’n systeem eruit kan zien is te lezen in het boek Solar power to the People.

Groene waterstof voor transport - de waterstofkringloop

De waterstofkringloop – bron: Solar power to the People

Waterstof is breed inzetbaar, als energiedrager en als bouwsteen. Er is op dit moment veel aandacht voor de toepassing van groene waterstof voor mobiliteit, maar waterstof kan ook als vervanger van aardgas worden gebruikt. Zo kan het warmte op hoge temperatuur leveren voor woningen, bedrijven en de industrie. Ook kan waterstof in een brandstofcel elektriciteit en warmte leveren.

Daarnaast is waterstof al decennia lang een bouwsteen voor o.a. de chemische industrie en zijn er veelbelovende ontwikkelingen waarin waterstof bijdraagt aan de productie van eiwitvervangers binnen de voedselindustrie. Groene waterstof heeft hiermee een groot verduurzamingspotentieel!

Hysolar

De productie en levering van groene waterstof in Nieuwegein wordt uitgevoerd door Hysolar B.V. Daarnaast zetten wij onze kennis en ervaring in bij advies en innovatieactiviteiten rondom groene waterstof. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door Allied Waters B.V. Klik hier voor meer informatie.