Ministerie van Defensie op werkbezoek bij Hysolar

20 October 2021

Het Ministerie van Defensie bracht op 20 oktober een werkbezoek aan Hysolar om meer te weten te komen over de toepassingen van waterstof. Daarnaast tekende Defensie als de 100e deelnemer het Convenant Waterstof en Mobiliteit provincie Utrecht!

Werkbezoek Defensie Hysolar groene waterstof

Werkbezoek Defensie aan Hysolar. Bron: Ministerie van Defensie

Waterstof als duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen

Waterstof is één van de duurzame alternatieven voor het gebruik van fossiele brandstoffen in voer, vaar- en vliegtuigen. Met de inzet van een brandstofcel of door toepassing in een verbrandingsmotor kan waterstof worden gebruikt in licht- en zwaar vervoer. Zo zijn er bij Aannemingsbedrijf Jos Scholman en KWR al zo’n 20 personenauto’s met brandstofcel in gebruik. Voor het verduurzamen van zwaar vervoer en mobiele werktuigen is de zogenaamde Dual Fuel techniek ontwikkeld. Deze transitieoplossing maakt het mogelijk om nu al aan de slag te gaan met waterstof.

Dual Fuel voertuigen Jos Scholman - waterstof

Uitleg bij één van de Dual Fuel tractoren van  Aannemingsbedrijf Jos Scholman. Bron: Ministerie van Defensie

Defensie voertuigen op waterstof

Als onderdeel van het plan gaat Defensie in de provincie op termijn minimaal 3 voertuigen op waterstof inzetten. Daarnaast onderzoekt Defensie of het mogelijk is om waterstof op te slaan op eigen terreinen en of er plaats is voor een semi-openbaar waterstoftankstation. Defensie bekijkt tenslotte vrijblijvend wat de mogelijkheden zijn voor het gebruik van waterstof bij militair materieel. De voertuigen die op waterstof rijden zijn nog in ontwikkeling. Eind dit jaar wordt duidelijk op welke termijn Defensie de voertuigen kan inzetten.

Verduurzaming mobiliteit in de provincie

De provincie heeft als doel om voor eind 2025 de mobiliteit te hebben verduurzaamd. Honderden voer- en vaartuigen moeten daarvoor op groene waterstof lopen. Dit doel past binnen het project emissieloze voertuigen van Defensie. Waterstof kan daar een grote bijdrage aan leveren, zegt plaatsvervangend commandant DOSCO schout-bij-nacht Peter Knipping.

“Iedere liter diesel in een aggregaat in een ver missiegebied heeft een veelvoud aan liters gekost om ‘m daar te krijgen. Dat kan anders en waterstof is een oplossing.”

“We hopen hiermee uit te dragen dat Defensie vanuit het principe ‘samen sterker’ niet alleen in woord, maar ook in daad de regio wil versterken. Dat doen we door reeds ingezette Defensie-initiatieven, zoals de emissieloze voertuigen en duurzame gebiedsontwikkeling, te koppelen aan de ambities van gemeentes en de provincie Utrecht. ”

Defensie 100ste ondertekenaar Convenant waterstof in mobiliteit

Het Convenant waterstof in mobiliteit provincie Utrecht werd op 23 april dit jaar officieel ondertekend door 75 partijen. Het doel van het convenant is om het gebruik de productie van groene waterstof voor mobiliteit in de provincie Utrecht te stimuleren. De ondertekenaars dragen ieder vanuit hun eigen rol bij aan de gezamenlijke ambitie. Het ministerie van Defensie is nu de 100e ondertekenaar. De initiatiefnemers van het convenant, provincie Utrecht, het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB) en KWR, zijn ontzettend blij dat Defensie als nummer 100 wilde tekenen. Gedeputeerde Arne Schaddelee:

“Prachtig dat defensie zich als ondertekenaar aansluit bij ons convenant. Ontwikkeling van waterstofinfrastructuur betekent pionieren. Het pionieren is Defensie wel toevertrouwd, dat kunnen zij als geen ander. Met de ondertekening van dit convenant wil Defensie verduurzaming een ‘boost’ geven en daar word ik heel blij van. We denken dan ook graag mee op weg naar zero-emissie mobiliteit binnen Defensie. Zo vullen we elkaar aan.”

Ondertekening waterstofconvenant door Defensie

Formeel onderteken moment van Defensie met de provincie Utrecht bij KWR in Nieuwegein. Bron: Ministerie van Defensie

Ook tekenen?

Wilt u het convenant mee ondertekenen? Download dan rechtstreeks het complete convenant (Word-document) en het intekenformulier (Word document), of ga naar Waterstofutrecht.eu. Stuur het ingevulde formulier met uw logo (als .png bestand) naar info@waterstofutrecht.eu.