Primeur: eerste waterstoftractor in Nederland

24 September 2020

In de overgang naar een duurzaam energiesysteem zal groene waterstof een sleutelrol spelen als het gaat om mobiliteit, met name voor zwaar vervoer. Dat vraagt onder meer om nieuwe technieken, nu en in de komende jaren, en deze ontwikkelingen zijn volop gaande. Zo’n ontwikkeling is de dual fuel waterstof tractor. We geven een klein doorkijkje, en zetten de eerste waterstoftractor in Nederland in context.

We leven in het tijdperk dat steeds vaker wordt aangeduid als het ‘antropoceen’, waarin de mens over de hele aarde een dominante invloed heeft. Het besef groeit dat we tegen de grenzen aanlopen – of eigenlijk al aangelopen zijn – van wat de aarde aankan. Om het tij te keren zijn fundamentele veranderingen nodig op velerlei terreinen, van techniek tot ruimtelijke inrichting en gedrag. We spreken dan met recht van een transitie.

Terug naar groene waterstof voor mobiliteit. De grootste meerwaarde ligt in de toepassing voor zwaar transport en krachtwerktuigen. We zien daar ontwikkelingen langs een drietal sporen.

Waterstof-elektrische voertuigen maken gebruik van een brandstofcel aan boord van het voertuig, waarmee met waterstof elektriciteit wordt opgewekt, en aldus een elektromotor wordt aangedreven. De enige uitstoot van dergelijke brandstofcellen is zuiver water, verder is het systeem volledig emissievrij. De beschikbaarheid van voertuigen voor zwaar transport is nog zeer beperkt, maar diverse fabrikanten hebben wel aangekondigd in de komende jaren op de markt te komen, waaronder Hyzon en Holthausen. Al met al een uitstekende aanvulling op batterij-elektrische voertuigen, welke meer geschikt zijn voor licht vervoer.

Verbrandingsmotoren die volledig op waterstof draaien zijn volop in ontwikkeling. Naar verwachting zullen deze in de komende jaren op de markt komen. Dit betekent ook hier 100% reductie van de CO2-emissie. Er blijft echter een uitstoot van stikstofoxiden aangezien dit inherent is aan verbrandingsmotoren. Het niveau van uitstoot wordt wel geoptimaliseerd.

Dual fuel waterstofvoertuigen zijn naar verwachting dé schakel in de transitie. Hier wordt waterstof bijgemengd in een dieselmotor, tot ca. 70-80% van de energie-input. Naar rato neemt de emissie van CO2 af, maar er blijft nog een uitstoot van stikstofoxiden, zij het op een lager niveau dan conventioneel. De voertuigen kunnen nog steeds volledig op diesel rijden, wat vanuit bedrijfszekerheid zeer krachtig is. Immers is groene waterstof nog niet breed beschikbaar. Ook dat is transitie!

Dual fuel waterstof tractor

De Dual Power tractor is mede ontwikkeld door Jos Scholman Aannemersbedrijf, een van de initiatiefnemers van Hysolar. Directeur Robert Scholman is trots op de gezamenlijk met New Holland ontwikkelde tractor, “Om onze duurzaamheidsdoelstellingen te behalen moeten we stappen nemen. Naast onze 11 waterstof personenauto’s beschikken wij nu als eerste in Nederland over 4 operationele Dual Power waterstof tractoren. En we gaan verder: een van de volgende stappen wordt het oprichten van een waterstoftankstation op onze locatie in Nieuwegein.”

Zo werken we samen aan de energietransitie, zowel in realisatie als via onderzoek en innovatie. Voor de laatste innovaties en ontwikkelingen, blijf op de hoogte door onze nieuwsberichten goed in de gaten te houden!