<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=18&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>

100% duurzaam vooruit

Hysolar maakt werk van de circulaire economie en ziet hierin een belangrijke rol voor groene waterstof als duurzame energiedrager.

100% duurzaam vooruit

Een gezamenlijk initiatief

Innovator Allied Waters en Aannemingsbedrijf Jos Scholman zijn in 2019 gestart met eigen bedrijfsauto’s die op waterstof rijden, vervolgens met tractoren en ander zwaar materieel. De recent toegetreden partner in Hysolar vormt een welkome aanvulling: Van Kessel/Greenpoint met de ervaring in de exploitatie van tankstations.

De hele keten van productie tot gebruik van groene waterstof is op deze manier in goede handen en staat borg voor brede expertise; van praktische toepassing tot wetenschappelijk onderzoek. Innovatie is het credo. We werken daarnaast nauw samen met onderzoeksinstituut KWR, Prof. dr. Ad van Wijk en zijn team en diverse specialisten in ons netwerk.

 

In Nieuwegein werken we aan de productie en levering van groene waterstof, dit doen we vanuit Hysolar B.V. Daarnaast voeren wij advies- en innovatieactiviteiten rond groene waterstof uit via de projectorganisatie van Allied Waters B.V. Je komt met ons in contact via de contactpagina.

Publicaties

Vanuit de samenwerkingen zijn onder andere de volgende publicaties tot stand gekomen: