<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=18&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>

Groene waterstof krijgt vaart

28 October 2022

De toepassing van groene waterstof zit in de lift. Zo roert de staalindustrie zich in binnen- en buitenland en worden volop waterstofvoer- en vaartuigen ontwikkeld. Verder groeit het netwerk van waterstoftankstations gestaag, mede door Hysolar/Greenpoint partner Van Kessel, die in de komende tijd een tweetal nieuwe stations opent, een in Oude Tonge en een in Dordrecht.

Waterstoftankstation Dordrecht

Bouw nieuw waterstoftankstation in Dordrecht gestart

Op het Europese podium

Naast de klimaatdoelstellingen vormen geopolitieke overwegingen een extra drijfveer voor (lokale) hernieuwbare energie en voor groene waterstof. Dit najaar heeft het Europese Parlement krachtige besluiten genomen in dit kader. De verplichting geldt om een bepaald percentage brandstoffen te vervangen door hernieuwbare brandstoffen, o.a. voor scheepvaart. Ook gaat het om bindende doelstellingen voor gebruik van groene waterstof in de industrie. De nieuwe eisen resulteren in het gebruik van ca. 20 miljoen ton extra groene waterstof per jaar in de EU in 2030 (Hydrogen Europe).

In Nederland

Ondertussen werkt Hysolar/Greenpoint in Nieuwegein door aan de productie van groene waterstof. Bij de opstart die in het voorjaar van 2023 staat gepland zal de 2,5 MW electrolyser een van de grootste installaties in het land zijn. In de jaren erna ontwikkelt de capaciteit in Nederland zich in hoog tempo verder. Diverse projecten met een capaciteit zelfs meer dan 100 MW staan gepland. Via het IPCEI programma heeft de EU hiervoor een kleine 800 M€ beschikbaar gesteld.

Regio Utrecht en LIFE NEW HYTS

Dichter bij huis is Hysolar/Greenpoint een van de ondertekenaars van het waterstofconvenant, en participeren we in het project LIFE NEW HYTS. Het openingsevent daarvan is terug te kijken via deze link. Ontwikkelen van een volwaardige ‘supply chain’ van groene waterstof voor mobiliteit, dat is het doel, van bron tot gebruiker. En niet te vergeten, daar horen de transportmiddelen ook zeker bij. De eerste trailers voor bevoorrading van waterstoftankstation zijn recent in gebruik genomen.

Van Kessel neemt trailers voor bevoorrading waterstof tankstations in gebruik

Meer weten?

Meer weten, of zelf op zoek naar een actieve rol in groene waterstof? Neem contact met ons op via de contactpagina.