<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=18&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>

Ambitieus Flevoland gastheer van de Nationale Waterstofdag

23 June 2022

Flevoland is nu al landskampioen in opwek van groene elektriciteit met zon en wind. De regio kent diverse initiatieven rond productie en levering van groene waterstof welke het bedrijf Circul8 samen met Hysolar Innovatie & Advies bundelt. Groene waterstof in decentrale energiesystemen was ook het kernthema van de Nationale Waterstofdag welke op 17 juni plaatsvond in Lelystad.

 

REF, Renewable Energy-hub Flevoland

REF staat voor een cluster van lokale spelers die samenwerken in opwek van groene elektriciteit, batterijopslag, conversie van energie naar waterstof en toepassing van groene waterstof. Circul8 heeft hierbij de centrale rol voor productie en levering van de groene waterstof. Doel van Circul8 is om in 2023 daadwerkelijk te starten met de productie. “Wij geloven in waterstof als de weg om onder meer de problemen met netwerkcongestie te verhelpen. Overbelasting van het elektriciteitsnetwerk is anders een grote hinderpaal voor meer opwek van groene elektriciteit”, aldus Luke Bouwman, directeur van Circul8.

Renewable Energy-hub Flevoland

Flevoland, ‘het nieuwe groene Pernis van Nederland’

Waterstof kent tal van toepassingen, van zero-emissie mobiliteit tot kunstmestproductie, staalproductie en genereren van elektriciteit. Inmiddels worden waterstof-elektrische vliegtuigen voor de kleinere afstanden ontwikkeld. Met groene waterstof kun je bijvoorbeeld ook synthetische brandstoffen produceren voor de grotere schepen en vliegtuigen. Gedeputeerde J. Fackeldey droomde al vooruit met zijn uitspraak ‘Flevoland als het nieuwe groene Pernis van Nederland’.

 

Aansprekende lokale afnemers van groene waterstof

De regio kent een keur van potentiële afnemers die nu al interesse hebben getoond. Denk aan Lelystad Airport, Flevokust Haven, wegtransporteurs en natuurlijk de agrarische sector met meer dan 10.000 tractoren in de regio. En hier zal ook gelden, de nieuwe groene waterstofsector zal zelf ook weer nieuwe activiteiten aantrekken.

Meer informatie over Circul8: www.circul8.energy