Kabinet onderstreept het belang van groene waterstof

7 April 2020

Afgelopen week is de ‘Kabinetsvisie waterstof’ aan de Tweede Kamer aangeboden door Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. De visie spreekt van CO2-vrije waterstof. Deze krijgt een cruciale rol toegedicht in het streven om een duurzaam energiesysteem te realiseren en om de klimaatdoelstellingen van 2030 te realiseren. Waterstof wordt niet alleen verkozen omwille van de duurzaamheidsvoordelen, het biedt ook uitstekende economische kansen.

Kabinetsvisie waterstof Tweede Kamer: ontwikkeling van een actieprogramma

Om de overstap naar duurzame waterstof te stimuleren heeft de regering besloten tot een breed actieprogramma. Denk aan aanpassing van wet- en regelgeving, opschaling, kostenreductie, onderzoek en innovatie, en internationale afstemming. “De overheid moet de noodzakelijke randvoorwaarden vervullen, bedrijven en kennisinstellingen gaan investeren in schaalbare toepassingen en innovatie”, aldus de Kabinetsvisie. Met kernactiviteiten rond groene waterstof, de meeste duurzame vorm van CO2-vrije waterstof, opereert Hysolar hiermee in het hart van het rijksbeleid.

Niet teveel praten maar vooral doen

Gaan we in Nederland hiermee de goede kant op? We vragen het aan Prof. Ad van Wijk, verbonden aan KWR en TU Delft. “Ja, de regering laat zien dat ze heeft begrepen dat waterstof een systeemrol vervult in de transitie naar een duurzame energievoorziening. Die systeemrol van waterstof betreft vooral goedkoop transport en opslag van duurzame energie.”

En hoe steekt Nederland hier dan mee af op het internationale podium? “Nederland is in Europa zeker een van de koplopers op waterstof gebied. Maar ook andere landen in Europa, zoals Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk en Italië hebben inmiddels grote ambities op waterstofgebied. Nederland moet dus niet teveel praten maar vooral doen.”

Hysolar is er klaar voor en laat dit zien in Nieuwegein met de bouw van een elektrolyser en waterstof tankstation! Meer weten over wat wij doen en waar we nu staan? Lees dan verder.